NA DOCUMENTACIÓN PROVISORIA DO PXOM, FACILITADA POLO GOBERNO, PRODÚCESE UN AUMENTO DE EDIFICABILIDADE NO SOLO URBANIZABLE, QUE NALGÚNS CASOS CHEGA AO 133 POR CENTO

O goberno municipal non garante que a documentación entregada aos grupos municipais sexa a entregada por EPTISA para xustificar o cumprimento do 20 por cento do contrato.

NIGRÁN DECIDE pediu copia das instrucións de traballo facilitadas ao equipo redactor do PXOM para coñecer o motivo destes aumentos de edificabilidade.

NIGRÁN DECIDE solicitou copia da documentación que presentou EPTISA e que debería xustificar o cumprimento do 20 por cento do contrato, para poder tomar a posición máis beneficiosa ante a proposta do goberno sobre a cesión do contrato para a redacción do PXOM, sen embargo, o goberno non garante que facilitase toda a documentación.

Na comisión informativa celebrada o pasado xoves, José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, preguntou se estaba toda a documentación entregada por EPTISA na convocatoria da comisión, ao que o alcalde contestou “Se no departamento de urbanismo non teñen outra documentación complementaria, que descoñecemos, é esta”

A pregunta só tiña dúas posíbeis respostas, si ou non, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para continuar indicando, que como é habitual neste goberno, contesta con ambigüidades, dando a entender que pode existir documentación complementaria no departamento de urbanismo que se lle oculta ao goberno, feito que sería gravísimo.

Crecementos de edificabilidade de até un 133,33% no Solo Urbanizable

Na documentación provisoria facilitada polo goberno, NIGRÁN DECIDE detectou un aumento da edificabilidade de media dun 10% no solo urbanizable, chegando nalgún caso a un aumento dun 133%. En todas as delimitacións de Solo Urbanizable Delimitado prodúcense aumentos de edificabilidade, pero concretamente no SUD 11 chamado Porto do Molle un 133,33% e no SUD 10 chamado A Telleira prodúcese un aumento de edificabilidade dun 84,21%. Cómpre destacar que neste último ámbito produciuse un delito urbanístico.

Dita área de planeamento non figuraba na documentación do PXOM enviada á Xunta de Galicia en outubro de 2011, e foi introducida no documento para a aprobación inicial polo Partido Popular, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, sinalando a continuación que agora, segundo a documentación entregada, prémiaselle cun aumento da edificabilidade dun 84,21%.

Ate estes feitos que, cualificamos como mínimo de “estraños” o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE solicitou copia das instrucións, que segundo os pregos do contrato, se lle facilitaron ao equipo redactor para a introdución dos cambios no PXOM nesta fase para a aprobación provisional. É necesario aclarar quen tivo a iniciativa e as razóns da introdución destes cambios, xa que malo se foi a iniciativa do goberno, peor se foi a iniciativa do equipo redactor pola súa conta, finaliza Cuevas.

Anuncios
Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

O CONCELLO DE NIGRÁN ENVIOU AO ORAL OS CATRO RECIBOS DO IBI DOS AFECTADOS POLA REGULARIZACIÓN CATASTRAL PARA A SÚA TRAMITACIÓN

Ante a pregunta formulada no pleno da Deputación polo deputado Xosé Lois Jácome, a resposta de Carlos Lopez Font é clara “O Oral limítase a recibir de cada concello o formato dixital dos recibos, imprimilos, ensobralos e envialos aos contribuíntes que figuran nos padróns”.

NIGRÁN DECIDE pedirá no pleno do próximo xoves que o pago do IBI aos afectados pola Regularización catastral se faga en catro anos.

Ante o intento de eludir responsabilidades por parte do Alcalde de Nigrán, con relación ao envío por parte do ORAL de recibos do IBI dos catro anos non prescritos aos afectados pola regularización catastral, o deputado provincial Xosé Lois Jácome no pasado pleno da Deputación celebrado o 27 de abril, preguntou de quen era a iniciativa para o envío desas cartas, se do ORAL ou dos concellos.

A resposta a esta pregunta por parte de Carlos López Font é clara “O Oral limítase a recibir de cada concello o formato dixital dos recibos, imprimilos, ensobralos e envialos aos contribuíntes que figuran nos padróns”. Destaca tamén que o ORAL, polo Convenio asinado, actúa de xeito obrigado, polo que o único responsable do envío dos catro recibos é o Alcalde de Nigrán, a pesar de que, asegurou á prensa no ano 2016, que ao goberno municipal “nin se lle pasa pola cabeza” requirir o abono dos últimos catro anos. Estes feitos dan mostra da hipocrisía política e a escasa credibilidade do alcalde de Nigrán, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE.

Cómpre destacar que foi o alcalde de Nigrán quen manifestou a súa conformidade có inicio do procedemento de regularización o 26 de outubro de 2015.

NIGRÁN DECIDE pedirá no pleno do próximo xoves que o pago do IBI aos afectados pola Regularización catastral se faga en catro anos.

NIGRÁN DECIDE pedirá no pleno do próximo xoves que o pago do IBI aos afectados pola Regularización catastral se faga en catro anos, mediante a fórmula de que o goberno de Nigrán cobre unicamente cada ano dous recibos, o recibo anual normal e o do ano que prescribía da regularización. Por exemplo, este ano o do 2018 e do 2014, e o ano que ven os recibos dos anos 2019 e 2015. Desta forma, en 4 anos, as persoas afectadas pola regularización catastral, regularizarían a súa situación coa facenda local en 4 anos, dun xeito menos prexudicial para as familias afectadas por este problema.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

APROBADA A EMENDA DE NIGRÁN DECIDE AOS ORZAMENTOS PARA SUPLEMENTAR O SALARIO DO PERSOAL DO CONCELLO QUE COBRA O SALARIO MÍNIMO

Tanto durante o anterior mandato do Partido Popular, como neste do PSOE, o persoal que se contrata a través das subvencións da Deputación cobra o salario mínimo.

A proposta de Nigrán Decide,que foi aprobada por unanimidade, sinala que en ningún caso o persoal do Concello con xornada completa cobraría menos de 13.863,78 euros anuais, co que o Concello de Nigrán cumpriría coa Carta Social Europea.

NIGRÁN DECIDE, presentou unha emenda ás bases de execución orzamentaria do borrador dos orzamentos do Concello de Nigrán do ano 2018 para suplementar o salario do persoal do Concello que cobra o salario mínimo.

A emenda aos orzamentos que, cumprindo co seu programa electoral, presentou NIGRÁN DECIDE para suplementar o salario do persoal do Concello que cobra o salario mínimo, aprobouse por unanimidade na comisión informativa de contas celebrada este mércores, aínda que cunha emenda do goberno para que non teña efectos retroactivos.

Na emenda establécese que en ningún caso o persoal do Concello con xornada completa poida cobrar menos de 13.863,78 euros anuais, o que supón algo menos de 1.000 euros mensuais. Con esta medida, no Concello de Nigrán cumpriríase a Carta Social Europea, que establece que o salario mínimo non debería ser inferior ao 60% do salario medio.

Tanto durante o anterior mandato do Partido Popular, como neste do PSOE, o persoal que se contrata a través das subvencións da Deputación cobra o salario mínimo, polo que o noso grupo municipal propuxo dignificar o seu salario, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para continuar indicando que, a pesar de estar na memoria da Alcaldía dos orzamentos dos anos 2016 e o prorrogado do ano 2017, o actual goberno non fixo nada para cumprir este compromiso.

A nosa estratexia electoral é clara, cumprir o programa co que nos presentamos ás eleccións e tomar as decisións que consideramos que son mellor para Nigrán. Por iso pedimos documentación, e tamén a nosa estratexia electoral é lela, para tomar a decisión que, na nosa opinión, sería fundamentada e beneficiosa para os intereses xerais de Nigrán, neste caso para o persoal que cobra o salario mínimo no concello, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

CON RELACIÓN Á CESIÓN DO CONTRATO DO PXOM, NIGRÁN DECIDE ACTUARÁ CON RESPONSABILIDADE, COMO EN TODAS AS SÚAS ACTUACIÓNS

O goberno non pode pedir actuar con responsabilidade, ao mesmo tempo que nega información ao grupo de NIGRÁN DECIDE.

NIGRÁN DECIDE pedirá que a cesión do contrato quede sobre a mesa até que non se lle facilite copia da información solicitada, que o noso grupo considera fundamental para tomar unha decisión responsable.

Ante o anuncio feito polo Alcalde de Nigrán de levar ao pleno do mes de abril a cesión do PXOM, no que pedía á oposición que exerza o seu papel de xeito responsable e non electoralista, o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE quere manifestar que a nosa actuación estará guiada, como sempre, polo rigor, a responsabilidade e a toma das mellores decisións para Nigrán e en ningún caso polo electoralismo, nin o engano á veciñanza.

Como para tomar unha decisión responsable é necesario ter toda a información, José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE solicitou copia da documentación que presentou EPTISA e que debería xustificar o cumprimento do 20 por cento do contrato. O Alcalde de Nigrán negou esta documentación coa argumentación de que para a súa visualización cómpre dispoñer de ferramentas técnicas específicas e que, en parte, contén datos persoais. Cómpre destacar que os datos persoais que conteñen as alegacións xa foron facilitados no seu día ao noso grupo municipal.

Á peregrina escusa que pon o alcalde para negar a copia da información, de que é necesario dispoñer de ferramentas técnicas específicas, sen saber se dispoñemos delas ou non, mostra a transparencia coa que quere tratar este tema o Alcalde, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE. Se o goberno facilita a documentación e non dispoñemos das ferramentas técnicas especificas para visualizala é o noso problema, pero parece que, se dispoñemos desas ferramentas, o problema é do goberno, xa que nese caso visualizaríamos o que tratan de ocultar, finaliza Cuevas.

Destacar, para finalizar, que a lei establece que todos os membros das Corporacións locais teñen dereito a obter do Alcalde cantos antecedentes, datos ou informacións obren en poder dos servizos da Corporación e resulten precisos para o desenvolvemento da súa función.

NIGRÁN DECIDE pedirá que a cesión do contrato quede sobre a mesa até que non se lle facilite copia da información solicitada, que o noso grupo considera fundamental para tomar unha decisión responsable.

Para que despois non se nos fagan falsas acusacións de electoralismo ou de irresponsablemente, NIGRÁN DECIDE anuncia que, se o goberno leva ao pleno a cesión do contrato sen facilitar a información con tempo suficiente para a súa análise, pediremos que o asunto quede sobre a mesa. Cómpre destacar que o goberno de Nigrán é coñecedor desde hai un ano que EPTISA despediu a parte do equipo redactor e, desde agosto, é coñecedor de que EPTISA non ten interese en realizar este traballo.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

O ALCALDE DE NIGRÁN MANIFESTOU A CONFORMIDADE PARA REALIZAR A REGULARIZACIÓN CATASTRAL O 26 DE OUTUBRO DE 2015

As únicas institucións con competencias na xestión do IBI son o ORAL e o Concello, nas que o Alcalde de Nigrán ten responsabilidades, polo que o alcalde non pode poñerse de perfil ante o cobro do IBI ás persoas afectadas pola regularización, indica Cuevas.

NIGRÁN DECIDE, a través de Yolanda Díaz, deputada no Congreso, preguntou (Ver a pregunta) pola data en que o Concello de Nigrán mostrara o seu interese en que se fixese a regularización en Nigrán. O goberno,en resposta á deputada de EN MAREA sinala que “o escrito do Concello de Nigrán, Pontevedra, manifestando a súa conformidade có inicio do procedemento de regularización é de 26 de outubro de 2015”. (Ver resposta)

As únicas institucións con competencias na xestión do IBI son o ORAL e o Concello, nas cales o Alcalde de Nigrán ten responsabilidades, polo que o alcalde non pode poñerse de perfil ante o cobro do IBI ás persoas afectadas pola regularización, indica Cuevas.

A Xestión do IBI é competencia do Concello e está delegada no ORAL, polo que a Xerencia territorial do Catastro non pode iniciar o cobro dese imposto, tal como indicou o Alcalde de Nigrán.

O goberno municipal coñece este problema desde hai días, e non tomou ningunha iniciativa para solucionalo até que o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE denunciou a situación. Despois deste silencio, agora o goberno asume como súas as nosas propostas para facilitar o pago desta débeda; sen embargo, para José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, parece que o alcalde está un pouco desorientado, pois afirma nuns medios que se vai dirixir á delegación de economía e facenda para solicitarlle posibilitar do aprazamento dos pagos, cando non é competente para iso e noutros medios afirma que se dirixirá ao Alcalde de Cangas para coñecer as xestións feitas por ese concello ante o mesmo problema.

NIGRÁN DECIDE xa lle adianta ao Alcalde que o Concello de Cangas fixo as xestións no ORAL e non no Ministerio de Economía e Facenda, tal como pretende o alcalde. A competencia para o aprazamento só pode ser do ORAL ou do Concello, institucións ambas onde o alcalde ten responsabilidades. O Alcalde ten que centrarse, asumir responsabilidades e deixar de botar balóns fóra con medias verdades, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

NIGRÁN COBRA DURANTE ESTE ANO ATÉ 5 RECIBOS DO IBI AOS AFECTADOS POLA REGULARIZACIÓN CATASTRAL

A pesar de que o Alcalde de Nigrán declarou hai dous anos que ao goberno municipal “nin se lle pasa pola cabeza” requirir o abono dos últimos catro anos, a veciñanza de Nigrán está recibindo o importe do IBI dos catro últimos anos non prescritos.

Para regularizar estas débedas, o goberno podería ter optado por cobrar dous recibos anuais durante 4 anos en vez de cobrar 5 no mesmo ano, pero en ano preelectoral necesita diñeiro para as inauguracións de antes das eleccións, sinala Cuevas.

En caso de que xa non se poida aplicar a medida descrita anteriormente, NIGRÁN DECIDE esixe ao goberno de Nigrán o fraccionamento ou aprazamentos das débedas da regularización catastral.

A veciñanza de Nigrán afectada pola regularización catastral está recibindo cartas para que abone o IBI dos últimos catro anos non prescritos, a pesar de que o actual alcalde de Nigrán asegurou á prensa no ano 2016 que ao goberno municipal “nin se lle pasa pola cabeza” requirir o abono dos últimos catro anos. Non sabemos se esas declaracións as fixo no seu día por ignorancia ou con ánimo de enganar á veciñanza, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, pero en todo caso poñen de manifesto a escasa credibilidade do que pode dicir este goberno municipal.

O goberno podería ter optado por cobrar unicamente cada ano dous recibos, o recibo anual normal e o do ano que prescribía. Por exemplo, este ano o do 2018 e do 2014 e o ano que ven os recibos dos anos 2019 e 2015. Desta forma, en 4 anos as persoas afectadas pola regularización catastral, regularizarían a súa situación coa facenda local en 4 anos, sen ter que pagar intereses polos aprazamentos da posta ao cobro dos recibos.

Hai que lembrar que sexa a iniciativa do Concello ou do ORAL, organismo dependente da Deputación, o Alcalde ten responsabilidades nas dúas institucións, polo que sería máis fácil negociar esta posibilidade.

Segundo os datos dos que dispón NIGRÁN DECIDE, estimamos que o cobro destes 4 recibos atrasados van supoñer para o Concello de Nigrán uns aumento de ingresos de 600 mil euros, que en ano preelectoral son fundamentais para facer inaguracións antes das eleccións, finaliza Cuevas.

En caso de que non se poida aplicar a medida descrita anteriormente, NIGRÁN DECIDE esixe ao goberno de Nigrán que informe e asesore sobre o fraccionamento ou aprazamentos das débedas da regularización catastral.

En caso de que xa non se poida aplicar a medida descrita anteriormente de pasar ao cobro unicamente dous recibos anuais, NIGRÁN DECIDE esixe ao goberno que informe, asesore e facilite o fraccionamento ou aprazamento destas débedas, xa que somos conscientes da dificultade que para moitas familias pode supoñer ter que facer fronte ao pagamento das cantidades que se lles reclaman. Destacar que, nalgúns casos, estas débedas superan os mil euros e dáse un prazo para aboalas de pouco máis dun mes.

O fraccionamento ou aprazamento de débedas, que está contemplado na lexislación tributaria, leva consigo o pago de intereses, polo que tamén solicitará ao goberno local que as familias con poucos recursos, que conten cun informe favorable dos Servizos Sociais, non teñan que pagar os intereses correspondentes.

Aínda que non coñecemos se ten que ser o ORAL ou o Concello de Nigrán quen ten as competencias para outorgar estes fraccionamentos ou aprazamentos, os dous teñen previsto nas súa normas o fraccionamento de débedas.

O goberno de Nigrán non pode poñerse de perfil ante este problema, polo que NIGRÁN DECIDE lle esixe ao goberno municipal, primeiro que intente aplicar a medida de pasar unicamente dous recibos anuais, e se non é posible que poña todos os medios de información necesarios para que o pago destas débedas sexa o menos prexudicial posible para as familias afectadas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

O GOBERNO DE NIGRÁN NON SACA ADIANTE AS SÚAS PROPOSTAS NO PLENO DESTE XOVES

A modificación das normas subsidiarias non acada a maioría absoluta necesaria para a súa aprobación.

No caso dos orzamentos, quedaron sobre a mesa por non ser consultados cos colectivos sociais.

O goberno de Nigrán non sacou adiante a súa proposta de aprobación inicial de modificación das normas subsidiarias ao non acadar a maioría absoluta necesaria para a súa aprobación.

NIGRÁN DECIDE votou en contra de dita modificación por non considerala de interese social e por considerar que non ten os requisitos legais mínimos para poder aprobarse definitivamente, tal como expuxera no pleno do pasado mes de febreiro. Naquel pleno a proposta do goberno quedou sobre a mesa, ao ser o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE o único en decatarse que no expediente de case 600 páxinas o goberno ocultara un informe do secretario do Concello que non era favorable, a pesar do afirmado polo goberno.

Nese informe indícase claramente que “No relativo ás normas de urbanización e ao sistema viario, dado que o seu deseño corresponde ao planeamento, entendo que non procede derivar á fase de execución (por exemplo á resolución pola que se sinalan os aliñamentos) o establecemento de determinacións que corresponden ao ámbito normativo”, o cal corrobora o exposto no pleno do pasado mes de febreiro polo voceiro de NIGRÁN DECIDE.

A modificación proposta polo goberno só tivo os votos favorables do grupo do PSOE e de UCN, absténdose o grupo Popular e o BNG

Parece evidente que o traballo serio e rigoroso do grupo municipal de NIGRÁN DECIDE, afastado das demagoxias e as medias verdades, dá o seu froito, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para continuar indicando que con ese traballo conseguiu cambiar o sentido do voto do Partido Popular, impedindo que en Nigrán se fixese o que posiblemente ía ser unha cacicada. O goberno municipal xa non ten credibilidade en materia de urbanismo, pola súa falta de transparencia nesta materia, ao ocultar o informe do secretario no pleno pasado, finaliza Cuevas.

A proposta de orzamentos do goberno quedou sobre a mesa por non ser consultado cos colectivos sociais

Durante o pleno celebrado este xoves, os grupos municipais Popular, de UCN e de NIGRÁN DECIDE acordaron deixar sobre a mesa o debate dos orzamentos por non realizarse os trámites recollidos no regulamento de participación cidadá.

Dito regulamento foi aprobado por unanimidade no pleno de maio de 2016, a iniciativa de NIGRÁN DECIDE, e foi publicado no Boletín Oficial da Provincia o 18 de agosto de 2016. Nel establécese a creación dun Consello Xeral de Participación Cidadá, entre cuxas funcións estaba a de ser consultado polo Concello en asuntos de transcendencia para o municipio, especificándose que entre estes asuntos está o orzamento.

Para a creación efectiva de dito Consello establecíase que, no prazo máximo de tres meses desde a aprobación definitiva do regulamento, o Alcalde invitaría a todas as asociacións veciñais inscritas no Rexistro a participar nel. Case dous anos máis tarde non consta que o alcalde fixese nada para a constitución efectiva de dito Consello.

O goberno apoiou este regulamento para mostrar un perfil participativo e transparente, como fixo coa Comisión de Suxestións ou as mocións presentadas polo noso grupo relativas á transparencia, indica José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para despois baleiralas de contido, como se pode ver no “portal de transparencia” do concello que está medio baleiro. A Comisión de Suxestións e reclamacións non se volveu convocar desde que a súa presidencia foi asumida polo Alcalde, finaliza Cuevas.

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

NIGRÁN DECIDE PRESENTA UNHA EMENDA AOS ORZAMENTOS PARA AUMENTAR AS PARTIDAS PARA O ENSINO E CREAR UNHA PARA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA

Para NIGRÁN DECIDE, un dos dereitos fundamentais da veciñanza de Nigrán é o da educación, que para o noso grupo municipal debería ser gratuíta. Como consecuencia diso presentamos diversas emendas en xaneiro como a da inclusión de axudas ao transporte no ensino para os estudantes que teñen que desprazarse fóra de Nigrán para realizar os seus estudos, por non existir estes en Nigrán, partida que foi incluída no orzamento polo goberno municipal.

Outra emenda (ver) estaba orientada ás becas de libros escolares, pois actualmente o goberno de Nigrán unicamente dá becas para os libros no ensino infantil, non abarcando a outros niveis de ensino. Esta achega do noso grupo foi considerada polo goberno, aínda que consideramos que de forma insuficiente, polo que para o pleno deste xoves presentamos unha emenda para ampliar as becas por libros escolares a outros niveis educativos, incrementando en 10 mil euros, quedando en 20 mil euros.

A última emenda que presentamos é a creación dunha partida nos orzamentos dedicada a becas para inmersión lingüística de 110 mil euros; pois, se ben somos coñecedores da realización de intercambios por parte centros educativos do noso concello, consideramos que estas actividades deberían complementarse cun programa de becas de inmersión lingüística mediante a subvención de cursos e estadías noutros países.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

O GOBERNO NON CONSENSUOU OS ORZAMENTOS CON NIGRÁN DECIDE

O goberno do PSOE négase a cumprir a Carta Social Europea ao non incluír a emenda (ver) presentada polo grupo municipal de NIGRÁN DECIDE para subir o salario ás persoas traballadoras do Concello que cobran o salario mínimo.

José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, quere manifestar que o goberno non consensuou os orzamentos de Nigrán; só incorporou, de xeito parcial e insuficiente, algunhas das achegas feitas polo noso grupo municipal.

Entre as achegas de NIGRÁN DECIDE non incluída está unha emenda presentada en xaneiro ás bases de execución orzamentaria do borrador dos orzamentos do Concello de Nigrán do ano 2018 para suplementar o salario do persoal do Concello que cobra o salario mínimo. NIGRÁN DECIDE considera que o Salario Mínimo Interprofesional non é adecuado para ningún posto de traballo, polo que na emenda que presentamos establecíase que en ningún caso o persoal do Concello poida cobrar menos de 13.863,78 euros anuais con xornada completa, o que supón algo menos de 1.000 euros mensuais. Con esta medida, no Concello de Nigrán cumpriríase a Carta Social Europea, que establece que o salario mínimo non debería ser inferior ao 60% do salario mínimo. NIGRÁN DECIDE volverá presentar formalmente esta emenda no pleno deste xoves, finaliza Cuevas.

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

PRESENTADAS 4000 SINATURAS A PROL DO PARQUE DE BOMBEIROS NO VAL MIÑOR

Os concelleiros de Gondomar Concello Aberto, Nigrán Decide e EU Son Baiona, Pauliño del Río, José Cuevas e Silvano Montes presentaron este venres no parlamento 4000 sinaturas apoiando a Iniciativa Popular para a Creación dun Parque de Bombeiros no Val Miñor de xestión pública directa no que se integre o actual persoal do GES. Compre destacar que esta cantidade supera as 2500 necesarias para a continuación da súa tramitación e aprobación se procede no Parlamento.

A Comisión Promotora da Iniciativa Popular considera que un 10% da poboación do Val Miñor asine esta iniciativa é un éxito polo que espera que, unha vez verificadas as sinaturas, sexa asumida por tódolos grupos parlamentarios.

Para finalizar a Comisión Promotora, formada polos concelleiros de Gondomar Concello Aberto, Nigrán Decide e EU Son Baiona, así como representantes de colectivos sociais, quere agradecer á veciñanza do Val Miñor a acollida que tivo esta iniciativa, así como a súa colaboración nesta campaña.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario