APROBADA A PROPOSTA DE NIGRÁN DECIDE POLA QUE SE ESTENDEN AS BONIFICACIÓNS NA TAXA DO LIXO A TODAS AS FAMILIAS CON INGRESOS INFERIORES AO SALARIO MÍNIMO

A proposta de modificación de dita ordenanza foi presentada ante o incumprimento por parte do goberno do acordo plenario de xuño pasado para reformar as bonificacións fiscais dos tributos de Nigrán.
A proposta de NIGRÁN DECIDE aprobada polo pleno este xoves, cos votos a favor de todos os grupos, agás o Partido Popular, que se abstivo, consiste en facer extensiva a bonificación a todas as familias con ingresos inferiores ao salario mínimo interprofesional, actualmente restrinxida unicamente a persoas en paro e pensionistas, excluíndo aos chamados traballadores pobres.
A proposta foi presentada polo noso grupo municipal despois de que o goberno municipal incumprise o acordo plenario aprobado por unanimidade no pasado mes de xuño, no que se instaba ao goberno municipal a presentar antes do día 10 de setembro de 2017 aos grupos municipais unha proposta de reforma das ordenanzas fiscais que procedesen, co obxecto de establecer unha política fiscal máis xusta e progresiva, especialmente no referente ás bonificacións.
Parece que a este goberno resúltanlle suficientes as bonificacións fiscais de gobernos anteriores que, como quedou de manifesto na moción, son inxustas pola súa falta de progresividade, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE.
Concretamente, na taxa do lixo excluíase a todas as familias que ingresan menos do salario mínimo interprofesional, e o titular do recibo non estea no paro máis de seis meses no ano anterior. Por poñer un exemplo, estaban excluídas desta bonificación as persoas que tiñan un traballo precario no verán, por non levar máis de seis meses en paro, ou o persoal do Concello que este goberno se empeñou en que cobrase menos do salario mínimo, finaliza Cuevas.

Anuncios
Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

OS CONCELLEIROS DE MEDIO AMBIENTE E SANIDADE COMPARECERÁN NO PROXIMO PLENO PARA DAR CONTA DA CONTAMINACIÓN NO LITORAL DE NIGRÁN

A petición de comparecencia foi realizada por NIGRÁN DECIDE e apoiada por unanimidade.
Os concelleiros de Medio Ambiente e Sanidade do goberno municipal de Nigrán teñen que comparecer ante o próximo pleno para dar conta das súas actuacións relacionadas coa contaminación no litoral de Nigrán.
Este verán houbo episodios de contaminación microbiolóxica nas praias de Nigrán e non se sinalizou a prohibición de baño poñéndose en risco a saúde dos bañistas, polo que o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE pediu a comparecencia dos Concelleiros de Sanidade e de Medio Ambiente para que dean explicacións por poñer en risco a saúde da veciñanza, así como das medidas que se están a tomar para preservar o medio ambiente no litoral.
Con esta petición pretendemos que o goberno tome en serio a saúde da veciñanza, así como a loita contra a contaminación do noso litoral, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, pois, aínda que con toda probabilidade ao Concelleiro de Sanidade non se lle estea informando das situacións puntuais de contaminación que se producen, vai ser quen tería que responder nos xulgados en caso de que o risco para a saúde se materializase.
Con relación á petición de comparecencia do Concelleiro de Medio Ambiente, o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE, pretende coñecer as medidas adoptadas polo concello para controlar os vertidos que se producen no noso litoral e están contempladas no Plan de vertidos aprobado polo pleno do Concello de Nigrán o pasado mes de novembro de 2016, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

NIGRÁN DECIDE CONSIDERA QUE A IRRESPONSABILIDADE DO GOBERNO MUNICIPAL NON É MOTIVO PARA O ENSAÑAMIENTO DA XUNTA CONTRA NIGRÁN

Esixe á Xunta de Galicia que explique a razón pola que no Concello non consta ningún aviso de valores elevados de microorganismos detectados en praias de Nigrán nos anos 2012 e 2014 cando en Nigrán gobernaba o Partido Popular.
NIGRÁN DECIDE considera que a irresponsabilidade do goberno municipal, ao non sinalizar a prohibición de baño durante o período de contaminación acontecido o pasado mes de agosto na principal praia de Nigrán, non é motivo para o ensañamiento da Xunta contra Nigrán.
O noso grupo municipal considera fóra de lugar a nota de prensa enviada pola Xunta de Galicia este xoves indicando a existencia de contaminación no areal de Area Fofa, cando o Concello xa cumprira coas súas obrigas de sinalizar a prohibición de baño, e nos preguntamos se esa vai ser a política da Xunta de Galicia a partir de agora: mandar notas de prensa avisando da contaminación cando se dea un período de contaminación. Se iso vai ser así, esperemos que sexa en todos os concellos.
Fuxindo do vitimismo, o noso grupo municipal aporta datos, como o feito de que dos publicados pola Xunta de Galicia, temos indicios de que durante o mes de agosto producíronse máis situacións puntuais de contaminación nas praias do Val Miñor.
Concretamente, de dita información despréndese que o día 7 de agosto se fixeron analíticas en todas as praias do Val Miñor, excepto en dúas, descoñecéndose as razóns polas que a Xunta só manda notas de prensa relativas á praia de Nigrán. Esta situación repetiuse o 22 de agosto no que se fixeron analíticas de todas as praias excepto en tres, enviando a Xunta de Galicia unicamente notas de prensa das praias de Nigrán. Aínda que descoñecemos exactamente os motivos polos que en todas esas praias as analíticas que se publican son uns días despois que o resto das do Val Miñor, da información que ten o noso grupo municipal, esa circunstancia dáse cando hai contaminación e é necesaria repetir a analítica.
Esixe á Xunta de Galicia que explique a razón pola que no Concello non consta ningún aviso de valores elevados de microorganismo detectados en praias de Nigrán nos anos 2012 e 2014 cando en Nigrán gobernaba o Partido Popular.
O grupo municipal de NIGRÁN DECIDE esixe á Xunta de Galicia que explique a razón pola que no Concello non consta ningún aviso de valores elevados de microorganismos detectados en praias de Nigrán nos anos 2012 e 2014 cando en Nigrán gobernaba o Partido Popular. Tamén pedirá explicación, de confirmarse que no mes de agosto ou neste verán producíronse outras situacións nas que se debía desaconsellar o baño, a razón pola que só informa das praias de Nigrán.
O problema da contaminación no litoral de Nigrán é real e non se soluciona negándoo ou con polémicas absurdas para tratar de desviar o foco do verdadeiro problema
O problema da contaminación no litoral de Nigrán é real, tal como con relación ao incidente ocorrido a mediados de agosto recoñece o alcalde, e non se soluciona negándoo ou con polémicas absurdas para tratar de desviar o foco do verdadeiro problema e derivar responsabilidades.
Este grave problema que ten Nigrán soluciónase traballando, cooperando entre todas as partes implicadas, con sinceridade, sen enganos e con propostas en positivo como foi a nosa do Plan de control de vertidos, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para continuar indicando que o lixo non se esconde debaixo da alfombra, pois ao final estalan os problemas como aconteceu este mes de agosto, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

ACEPTADAS AS EMENDAS DE NIGRÁN DECIDE AOS PREZOS DAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS E CULTURAIS

A proposta do goberno excluía das bonificacións a familias con ingresos por debaixo do salario mínimo ou perceptores da RISGA.

NIGRÁN DECIDE, pouco a pouco, vai conseguindo que se modifique a política de bonificacións sociais nos tributos de Nigrán

Na Comisión de Contas celebrada este luns foron aceptadas as emendas presentadas por NIGRÁN DECIDE para que non se excluíse das bonificacións nos prezos públicos para as actividades deportivas e culturais a persoas con ingresos inferiores ao salario mínimo, ou mesmo, a perceptoras da RISGA..

A proposta do goberno municipal supoñía un aumento dos prezos para as persoas de fóra de Nigrán, incluía unha bonificación do 25% para toda a veciñanza de Nigrán, de maneira que quedarían os prezos iguais que o ano pasado, e outra bonificación do 50% para as persoas con menos ingresos. Sen embargo, esta última bonificación, copiada exactamente da que o noso grupo propuxo o ano pasado, excluía do acceso ás bonificación ás persoas que vivan soas, aínda que non tivesen ingresos ou cobrasen só a RISGA, e algunhas unidades familiares de dous ou tres membros que tivesen ingresos por debaixo do salario mínimo.

O ano pasado o goberno municipal pretendía bonificar unicamente ás familias numerosas, sen ter en conta os seus ingresos, polo que, no debate, o noso grupo municipal propuxo que se tivesen en conta os ingresos das unidades familiares, cousa que foi aceptada pola maioría. A nosa sorpresa este ano foi que o goberno municipal copiou exactamente a proposta do ano pasado, sen modificar os baremos económicos, como se o custe da vida non subirse nin corrixir os erros das persoas que viven soas con baixos ingresos que estaban excluídas de calquera bonificación.

O goberno municipal non ten ideas en materia social, limítase a copiar e pegar sen analizar ben o que se está a facer, para despois pretender colgarse as medallas mediante a propaganda, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para continuar indicando que, polo que se viu nesta Comisión de Contas, a política de bonificacións sociais nos tributos sociais a está marcando o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE.

 

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

NIGRÁN DECIDE URXE A APLICACIÓN DO PLAN DE CONTROL DE VERTIDOS APROBADO POLO PLENO

O problema da contaminación no litoral de Nigrán é real e non se soluciona negándoo, nin con fotografías ou con polémicas absurdas para tratar de desviar o foco do verdadeiro problema.

A moción presentada polo noso grupo municipal para o establecemento dun Plan de control de vertidos foi aprobada por unanimidade en novembro de 2016, pero o mesmo que ocorreu con outros acordos, o goberno municipal incumpriu o acordo plenario.

Nese Plan de vertidos, orientado ao control dos vertidos existentes e á detección de outros novos, establecíase que debería existir un control real e efectivo do mantemento da rede de saneamento por parte do Concello, un programa de vixilancia e de control dos ríos e litoral, no que se inclúa a súa análise, así como de todos aqueles vertidos que hai en Nigrán para detectalos e poder actuar sobre eles.

Cómpre destacar que o goberno municipal, escudándose na falta de competencias, non adoptou medidas para detectar novos vertidos, nin adoptou medidas preventivas, mais alá dalgunhas reparacións unha vez detectados os problemas, como aconteceu neste incidente do mes de agosto. A súa actuación parece estar guiada polas casualidades e pola improvisación.

A Xunta de Galicia tamén pode ter responsabilidades

Para NIGRÁN DECIDE, a Xunta de Galicia tamén pode ter responsabilidades, pois é quen xestiona as depuradoras de Nigrán e de Gondomar, polo que no Plan de vertidos proposto por nós, tamén se incluía unha investigación do funcionamento da Estación de Depuración de Augas Residuais de Nigrán, pola súa posible incidencia na contaminación, agora constatada, do Río Muíños.

O problema da contaminación no litoral de Nigrán é real e non se soluciona nin con fotografías, negándoo ou con polémicas absurdas para tratar de desviar o foco do verdadeiro problema

O problema da contaminación no litoral de Nigrán é real, tal como con relación ao incidente ocorrido a mediados de agosto recoñece o alcalde, e non se soluciona nin con fotografías, negándoo ou con polémicas absurdas para tratar de desviar o foco do verdadeiro problema e derivar responsabilidades.

Este grave problema que ten Nigrán soluciónase traballando, cooperando entre todas as partes implicadas, con sinceridade, sen enganos e con propostas en positivo como foi a nosa do Plan de control de vertidos, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para continuar indicando que o lixo non se esconde debaixo da alfombra, pois ao final estalan os problemas como aconteceu este mes de agosto, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

O GOBERNO MUNICIPAL DE NIGRÁN PON EN RISCO A SAÚDE DA VECIÑANZA

NIGRÁN DECIDE pedirá a comparecencia no pleno dos concelleiros de Sanidade e de Medio Ambiente por este motivo.

O goberno municipal de Nigrán, tanto por acción como por omisión, está pondo en risco a saúde da veciñanza ao permitir o baño en zonas nas que está prohibido pola contaminación.

Concretamente, o goberno de Nigrán, ademais de non prohibir o baño temporalmente en zonas puntualmente contaminadas como aconteceu o ano pasado na praia das Canas, onde a Consellería de Sanidade informou que non se colocara o obrigado cartel indicando a prohibición temporal de baño, promove agora unha actividade acuática na Foz do Miñor, zona altamente contaminada.

NIGRÁN DECIDE pedirá a comparecencia no pleno dos concelleiros de Sanidade e de Medio Ambiente por este motivo.

Ante esta situación, o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE pedirá no próximo pleno a comparecencia dos Concelleiros de Sanidade e de Medio Ambiente para que dean explicacións por poñer en risco a saúde da veciñanza, así como das medidas que se están a tomar para preservar o medio ambiente no litoral.

Con esta petición pretendemos que o goberno tome en serio a saúde da veciñanza, así como a loita contra a contaminación do noso litoral, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, pois, aínda que con toda probabilidade ao Concelleiro de Sanidade non se lle estea informando das situacións puntuais de contaminación que se producen, vai ser quen teña que responder nos xulgados en caso de que o risco para a saúde se materialice.

Con relación á petición de comparecencia do Concelleiro de Medio Ambiente, o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE, pretende coñecer as medidas adoptadas polo concello para controlar os vertidos que se producen no noso litoral, que ademais de estar pedindo a Consellería de Sanidade, están contempladas no Plan de vertidos aprobado polo pleno do Concello de Nigrán o pasado mes de novembro de 2016, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

O GOBERNO DE NIGRÁN FACILITOU INFORMACIÓN FALSA NA REUNIÓN DO CONSELLO SECTORIAL

Dixo descoñecer a existencia dunha modificación das normas do Plan do Porto de Molle, cando o Concello de Nigrán solicitou o 6 de abril deste ano iniciar a súa avaliación ambiental.

Nos seguintes enlaces pódese descargar a documentación relativa a esta modificación.

Documento de consultas.

Documento ambiental estratéxico

Borrador Modificación Singular nº2 do Plan de Sectorización do Parque Empresarial Porto de Molle.

NIGRÁN DECIDE publica no seu BLOG nigrandecide.wordpress.com o borrador da segunda modificación  singular do plan de sectorización do Parque empresarial terciario de Porto do Molle do Concello de Nigrán, que desde o 10 de abril de 2017 até o 12 de xuño de 2017 está en período de exposición pública xunto co documento ambiental estratéxico de dita modificación.

A pesar de que, segundo o documento de consultas publicado na web da Xunta de Galicia referido a esta modificación indica que o día 06/04/17 o Concello de Nigrán solicitou á Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio iniciar a avaliación ambiental estratéxica simplificada desta modificación, o Goberno Municipal, a través do alcalde e do concelleiro de urbanismo, afirmou descoñecer a súa existencia na reunión do Consello Sectorial celebrada o mércores 10 de maio cando preguntou por ela o voceiro do noso grupo municipal.

Para NIGRÁN DECIDE, este feito é gravísimo xa que pon de manifesto que, sexa por ignorancia ou con animo de enganar a todos os colectivos sociais presentes na reunión do Consello Sectorial, o goberno municipal non facilita información veraz e correcta sobre un tema tan sensible para Nigrán e toda a súa veciñanza como é todo o relacionado co urbanismo, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, para continuar preguntándose que confianza pode transmitir este goberno en temas estratéxicos como os relacionados co urbanismo, se non nos podemos fiar da información que nos facilita.

Por último sinalar que NIGRÁN DECIDE pedirá explicacións no próximo pleno para saber se o goberno mentiu conscientemente ou se a súa incapacidade de xestión chega aos límites de descoñecer realmente o que pasa no departamento de urbanismo.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

NIGRÁN DECIDE ESIXE A INMEDIATA CONVOCATORIA DAS SUBVENCIÓNS PARA ACTIVIDADES CULTURAIS, DEPORTIVAS, FESTEIRAS E VECIÑAIS

Xa hai case dous meses que a convocatoria foi aprobada no pleno, mentres o ano pasado só se tardou 15 días en convocalas desde a súa aprobación.

NIGRÁN DECIDE esixe a inmediata convocatoria das subvencións para actividades culturais, deportivas, festeiras e veciñais aprobadas no pleno celebrado o 29 de marzo de 2017, hai case dous meses, para que os colectivos de Nigrán poidan programar as súas actividades sabendo as axudas que van recibir do Concello.

No pleno do mes de abril, a preguntas do grupo municipal de NIGRÁN DECIDE, o alcalde sinalou que aínda no foran convocadas as subvencións este ano, pola necesidade de que fosen publicadas na base nacional de subvencións, trámite para o cal non é necesario esperar case dous meses.

Hai que lembrar que o ano pasado as subvencións para estas actividades foron convocadas o día 13 de maio de 2016 mediante a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, só 15 días despois da súa aprobación no pleno, sen que foran remitidas a dita base de datos para a súa publicación, requisito que tampouco cumpriu o concello na convocatoria das becas para realizar prácticas na oficina municipal de turismo, xa que actualmente so están publicadas as bases do segundo plan de becas municipais na base de datos de subvencións.

Publicado en Sin categoría | 1 Comentario

NIGRÁN DECIDE SOLICITA QUE NO ESTUDO DE MOBILIDADE DE NIGRÁN SE INCLÚA O TRANSPORTE PÚBLICO INTERPARROQUIAL.

O Alcalde anunciou no pleno deste xoves a realización dun estudo de mobilidade para complementar a documentación do PXOM, tal como solicitaba NIGRÁN DECIDE.

No pleno da Corporación de Nigrán celebrado este xoves o goberno municipal anunciou a contratación da elaboración dun estudo de mobilidade para complementar a documentación do PXOM.

É por iso polo que este venres o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE presentou unha solicitude para que dito estudo se oriente tamén a establecer as necesidades de transporte público entre as diferentes parroquias de Nigrán, que actualmente teñen un servizo deficitario.

O deficiente transporte público entre as parroquias de Nigrán é un problema para a maioría da veciñanza, especialmente nas parroquias do interior, aínda que non exclusivamente delas, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE.

Aínda que polo seu tamaño o Concello de Nigrán non ten a obriga de prestar o Transporte colectivo urbano de viaxeiros, dadas as características de dispersión e afastamento das diferentes parroquias, NIGRÁN DECIDE considera que o Concello debería intervir neste tema. Este estudo debería servir de base para a adopción de medidas para mellorar o transporte colectivo de viaxeiros por parte do Concello, coa colaboración doutras administracións, finaliza Cuevas.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario

O PLENO DE NIGRÁN SOLICITA A REVISIÓN DA REGULARIZACIÓN CATASTRAL

Aprobada por unanimidade a moción de NIGRÁN DECIDE na que se pedía que se anulen as notificacións da regularización catastral onde non se describen os feitos e os coeficientes que a motivan.

A moción presentada por NIGRÁN DECIDE pide ao goberno de Nigrán que solicite ao Catastro a anulación de todos as notificacións que non estean suficientemente motivadas, realizadas no procedemento de Regularización Catastral que se está aplicando no Concello de Nigrán. Na práctica son todas as notificacións, pois ningunha está motivada con referencia aos feitos que producen a alteración do valor catastral nin están identificados todos os coeficientes correctores aplicados, tal como di a lei do Catastro, o que na opinión do pleno poden dar lugar á indefensión dos interesados ao descoñecer, moitos deles, a razón pola que se lles aplica. A isto hai que engadirlle que son numerosos os erros que o noso grupo municipal está detectando nas notificacións cunha grande incidencia no valor catastral dos inmobles, como poden ser a antigüidade da vivenda e a superficie dos inmobles.

O Goberno Municipal e o Alcalde de Nigrán non poden actuar con relación á regularización catastral como se fose un problema alleo ao seu goberno e á veciñanza de Nigrán, sinala José Cuevas, voceiro de NIGRÁN DECIDE, polo que decidimos presentar esta moción para defender e informar á veciñanza neste procedemento.

NIGRÁN DECIDE continuará informando á veciñanza mentres o goberno municipal non habilite a oficina de información catastral acordada no pleno de onte.

Na moción tamén se solicita ao goberno de Nigrán habilitar unha oficina de información catastral cun horario amplo (mañá e tarde) para asesorar e informar á veciñanza sobre o mesmo. Cómpre lembrar que desde o 3 de marzo é o grupo municipal de NIGRÁN DECIDE o único que está informando sobre a regularización catastral, polo que mentres non se poña en marcha por parte do Concello a oficina de información que se aprobou crear no pleno, continuaremos respondendo as consultas que se nos formulen a través do correo electrónico nigran.decide@gmail.com e, persoalmente, todos os luns do mes de abril (coa excepción do de semana santa) no segundo andar do Centro da Terceira Idade da Ramallosa.

Publicado en Sin categoría | Deja un comentario